Palveluliiketoiminnan edelläkävijät pistävät pakettiin Tekesin Serve -ohjelman viimeisiä tutkimusprojekteja. Nyt on vuorossa SHINE- ja SerFinChi –projektien päätösseminaari. Molempien projektien ytimessä on suomalaisten business-to-business -yritysten uudistuminen ja asiakkaalle arvoa tuottavien palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen ja toimittaminen verkostoissa.

SerFinChi – Branding of Finnish Service Concepts in China and Far East –projektissa tutkittiin suomalaisten brändien palvelukonsepteja Kaukoidässä ja palveluliiketoiminnassa menestymistä kansainvälisessä kilpailussa. Kohteena oli erityisesti Kiinan markkinoiden erityispiirteet ja verkostoitumismallien löytäminen uuteen ja innovatiiviseen liiketoimintaan (kestävään kehitykseen, ympäristöystävällisiin kaupunkeihin ja 3D-filmiteknologiaan). Projektin yrityskumppaneina olivat KIBSit, jotka osoittavat että pienetkin yritykset voivat olla arvokkaita verkoston kutojia.

SHINE – Service Network Integrator – projektissa keskityttiin yrityksen palveluintegraattorin rooliin verkoston ohjaamisessa. Integraattori tuottaa arvoa asiakkaalle yhdistämällä osaamisia, koordinoimalla verkostoa ja vastaamalla asiakassuuntaan useamman toimittajan rakentamasta kokonaisuudesta. Projektissa tutkittiin erilaisia yhteistyömalleja arvonluonnissa asiakkaalle, ja miten eri rooleja vaihdellen, koko verkoston osaamista hyödyntäen ja liiketoimintamalleja yhteen sovittaen ratkaisuja kehitetään ja toimitetaan erilaisissa verkostoissa.

Tilaisuus: Yli Aitojen! SHINE ja SerFinChi –projektien loppuseminaari
Aika: Keskiviikko 22.10.2014 klo 13-16
Paikka: VTT Digitalo, Vuorimiehentie 3, Espoo

Seminaarin ohjelma alla ja ilmoittautumislinkki tästä. TERVETULOA!

13.00 Seminaarin avaus, Marja Toivonen, tutkimusprofessori, VTT
13.10 Internationalisation of SME’s in KIBS-sector to China, Sen Bao, tutkija, VTT
13.40 Pk-yrityksen matka kansainvälisille markkinoille, Tomi Luostarinen, Stereoscape
14.10 Kahvitauko
14.30 Palveluintegraattoriksiko? Juhani Vanhala, Business Line Director, Centralized & Professional Services, Empower Oy
15.00 Työkaluja yritysverkoston ohjaamiseen, Katri Valkokari, johtava tutkija, VTT
15.15 Uutta arvoa asiakaskokemuksella, Minna Suutari, Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmapäällikkö, Tekes
15.45 Loppukeskustelu

Pin It on Pinterest