Kahdeskymmeneskolmas RESER (European Association for Research in Services) konferenssi pidetään Aix en Provencessa Ranskassa 19-21.9. 2013. Call for papers on auki ja dead line abstraktien toimittamiselle on 12.5.2013. Hyväksymisestä ilmoitetaan 10.6.2013 ja lopulliset paperit on toimitettava 10.8.2013. Lisätietoja http://www.reser.net/.

Vuoden 2014 RESER konferenssi järjestetään Helsingissä VTT:n organisoimana.

Pin It on Pinterest