Finnish Service Alliancen järjestämän ensimmäisen Vuoden palvelututkielma-kilpailun voitti Ida Rainion Laurea-ammattikorkeakoulun Service Innovation and Design-koulutukseen tekemä Master thesis: ”Co-created Corporate Story – Creating a Concept for Engaging Staff into Change Implementation”. Rainio tutki opinnäytetyössään, voisiko yritystarinaa luoda yhdessä henkilökunnan kanssa ja samalla sitouttaa heitä yrityksessä tapahtuviin muutoksiin.

Vuoden palvelututkielma-kilpailuun osallistui kymmenen viime vuonna valmistunutta palveluaiheisia väitöskirja- ja pro gradu-tutkielmaa seitsemästä eri yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta. Ida Rainion ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö oli ainoa ammattikorkeakoulusta lähetetty kilpailutyö. Voittajan valitsi Finnish Service Alliancen johtoryhmä, johon kuuluu sekä korkeakoulujen että yritysten edustajia. Erityisesti yritysedustajiin Ida Rainion työ teki suuren vaikutuksen. Heidän mukaansa kilpailun voittanut työ on erittäin positiivinen yllätys kovatasoisessa kilpailussa. Työssä on hienosti käytetty omaa kerrontaa, jota voi suoraan soveltaa erilaisten yritysten kehittämistyöhön. Arvioijien mukaan opinnäytetyö henkii uudenlaista palvelujen kehittämistä.

Tarinankerronta tiedetään tehokkaaksi vaikuttamisen välineeksi yrityksissä, mutta miksi niitä kertoo vain yrityksen johto? Ida Rainion opinnäytetyössä tutkittiin, millä tavalla yrityksen henkilöstöä voitaisiin osallistaa yritystarinan kerrontaan ja samalla auttaa muutoksen jalkauttamista organisaatiossa. Osallistavassa tarinankerronnassa yhdistetään muutosjohtamista, markkinointia ja yritysviestintää. Opinnäytetyön ohjasi Laurean yliopettaja Leena Alakoski. Vuoden palvelututkielman tekijä ja työn ohjaaja palkittiin FSA:n vuotuisessa päätapahtumassa Service Day:ssä 18.3.2015.

VuodenPalvelututkielma

Pin It on Pinterest