Finnish Service Alliance myönsi ensimmäisen Vuoden palveluteko-palkinnon Service Day 2014-tapahtuman yhteydessä Helsingissä. Voittajaksi nousi Fira Oy, joka on menestyksekkäästi uudistanut rakennusalaa palvelu- ja asikaskeskeisellä toimintamallillaan. Fira on myös ottanut henkisen johtajan roolin suomalaisen rakennusalan kulttuurin korjaamiseksi ja maineen palauttamiseksi. Firan toiminnassa korostuu suunnittelu yhdessä asiakkaan ja kumppanien kanssa. Suunnitellut ratkaisut perustuvat asiakkaan kokonaistarpeeseen, jossa rakennuksen tai remontin valmistuminen on vain yksi kohta rakennuksen elinkaaressa. Palkinnon vastaanotti Firan toimitusjohtaja Jussi Aho, joka avasi palkintopuheessaan Firan toimialaa uudistavaa tapaa toimia ja teki tällä suuren vaikutuksen Service Day:n 140-henkiseen yleisöön.

Jussi Aho Fira

Voittajan lisäksi Vuoden palveluteko 2014-kilpailussa jaettiin kunniamaininta kolmelle ehdokkaalle: Kaupan vastuukartta, Lupapiste ja Heltti Oy:n työterveyspalvelu. Kilpailusta on kirjoitettu myös Kauppa.fi-sivustolla.

Ehdotukset Vuoden palveluteoksi kerättiin kevään 2014 aikana laajalta yleisöltä sähköisellä lomakkeella. Voittajan ja kunniamaininnan saaneet valitsi FSA:n 7-henkinen johtoryhmä. Jatkossa vuosittain jaettavalla palkinnolla Finnish Service Alliance haluaa nostaa esille menestyksekkäitä palvelujen uudistajia ja korostaa palveluinnovaatioiden merkitystä yhteiskunnalle ja yritysten menestymiselle.

Pin It on Pinterest