Mikä palvelu on tehnyt viimeksi päivästäsi paremman? Mikä suomalainen opinnäyte on kehittänyt kiinnostavimmin palveluliiketoimintaa, tai voisi kehittää sitä? Onko tämän alan kotimainen väitöskirja tehnyt erityisen vaikutuksen?

Finnish Service Alliance ry haluaa antaa tunnustusta palveluille, jotka saavat asiakkaan kokemaan
palvelluksi tulemisen iloa, sekä yhdelle alan opinnäytteelle ja yhdelle väitöskirjalle.

Ehdota vuoden palvelutekoa! Ehdota vuoden palveluopinnäytettä! Ehdota vuoden palveluväitöskirjaa!

Vuoden palveluteko –palkinto myönnetään tunnustuksena vuoden aikana merkittäväksi ja onnistuneeksi käytännössä osoittautuneesta palvelusta. Vuoden palveluteko voidaan myöntää henkilölle, yritykselle tai julkiselle organisaatiolle, joka on ottanut käyttöön hyväksi koetun uuden palvelun tai uudistanut onnistuneesti olemassa olevaa palvelua.

Vuoden palveluopinnäyte -palkinto myönnetään suomalaisessa korkeakoulussa tehdylle erityisen ansiokkaalle alemmalle tai ylemmälle opinnäytetyölle, jonka aihe liittyy palveluihin, ja joka on tuottanut esimerkillistä, käytäntöön sovellettua tai sovellettavissa olevaa tietoa.

Vuoden palveluväitöskirja -palkinto myönnetään suomalaisessa korkeakoulussa tehdylle tai suomalaisen tutkijan muualla tekemälle väitöskirjalle, joka on sekä erittäin korkeatasoinen että tuottaa arvokasta, sovellettavissa olevaa tietoa palveluista.

Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla FSA:n sihteeri Tuomas Harviaiselle jiituomas|at|gmail.com.

Ehdotuksiin tarvittavat tiedot:
1. Ehdotus palkinnon saajaksi / Suggestion for an award winner
2. Perustelut / Justification
3. Palkintoehdokas on / The nominee is
a) Kaupallinen palvelu tai palveluyritys / Commercial service or service business
b) Julkinen palvelu / Public or governmental service
c) Digitaalinen palvelu / Digital service
d) Korkeakoulun alempi tai ylempi opinnäytetyö / Academic thesis on service topic
e) Väitöskirja / Doctoral dissertation on a service topic
4. Lisätietoa, kuten www-linkki / Further information such as www-page
5. Ilmoittajan yhteystiedot / Informant's contact information

Pin It on Pinterest