M.Sc. (Tech) Taija Turunen väittelee Aalto yliopiston tuotantotalouden laitoksella 7.2.2013 aiheenaan ”Organizing Service Operations in Manufacturing”. Vastaväittäjinä toimivat professori Tim Baines, Aston Business School, United Kingdom ja professori Christian Kowalkowski, Hanken School of Economics. Lue lisää väitöstiedotteesta.

M.Sc (Econ.) Tiina Tuominen väittelee 22.2.2013 Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella aiheenaan “Innovation and Development Activities in Professional Service Firms – A Role Structure Perspective”. Vastaväittäjänä toimii professori Maxine Robertson, Queen Mary University of London. Lue lisää väitöstiedotteesta.

Pin It on Pinterest