M.Sc. Saara Brax väittelee 17.5. 2013 Aalto yliopiston tuotantotalouden laitoksella aiheenaan ”Palvelujen prosessiperusteisuus – Tutkimuksia teollisten ja osaamisintensiivisten palvelujen johtamisesta” (The process based nature of services – Studies in management of industrial and business-to-business services). Vastaväittäjät ovat professori Bo Edvardsson, Karlstad University, Ruotsi ja professori Christopher A. Voss, London Business School, Englanti. Lisätietoja oheisesta väitöstiedotteesta.

Pin It on Pinterest