Johanna Arantola-Hattab väitteli 7.6.2013 Hankenilla aiheenaan ”Family as a customer experiencing co-created service value”. Vastaväittäjänä toimi Associate Professor Bård Tronvoll, Karlstad University, Ruotsi ja Hedmark University College, Norja. Väitöskirja korostaa, että asiakas ei ole vain se yksittäinen henkilö, joka näkyy rajapinnassa, vaan perheen palvelukokemus muodostuu sen eri jäsenten kokemuksista. Parempi ymmärrys perheen arjesta luo lähtökohdan asiakaskeskeiselle palvelulle.  Asiakkaat eivät vaadi yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja vaan juuri siihen hetkeen parhaiten soveltuvia vaihtoehtoja.

Väitöstiedote löytyy osoitteesta: http://www.hanken.fi/public/press#document10

 

Pin It on Pinterest