KTM Heikki Lempisen tietojärjestelmätieteen aineeseen kuuluva väitöskirja Design Framework for Performance Management Systems: An Ensemble Approach tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 14.6.2013 klo 12 alkaen. Tilaisuus pidetään päärakennuksen juhlasalissa, osoitteessa Runeberginkatu 14-16, Helsinki.

Väitöskirjassa syvennytään organisaatioiden suorituskyvyn hallintaan ja sitä tukevien tietojärjestelmien kehittämiseen suomalaisyrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.Väitöskirjassa esitellään viitekehys, joka auttaa jäsentämään monimutkaisen suunnitteluprosessin mielekkäisiin osakokonaisuuksiin. Lisäksi se auttaa tunnistamaan jokaisen prosessivaiheen relevantit tehtävät ja toimijat. Lempisen väitöskirjassa tarkastellaan tietojärjestelmien suunnittelua myös palvelukeskeisen logiikan periaatteita hyödyntäen.

Vastaväittäjänä toimii professori Maung K. Sein Agderin yliopistosta, Norjasta, ja kustoksena toimii professori Virpi Tuunainen.

Lempisen väitös pdf:nä: http://epub.lib.aalto.fi/fi/diss/?cmd=show&dissid=482

Lisätietoja väitöstilaisuudesta

Pin It on Pinterest