Vuoden 2013 The Service Day järjestetään Lappeenrannassa 4.6.2013. Tapahtumassa on viisi rinnakkaista sessiota. Ensimmäinen sessio ideoi työntekijälähtöisen ja käyttäjälähtöisen näkökulman yhdistämistä julkisen sektorin palveluinnovaatioissa Inno-Vointi -hankkeen tulosten pohjalta. Toinen sessio keskittyy arvonmuodostukseen systeemisissä palveluissa. Kolmannessa sessiossa käsitellään nopean kehittämisen malleja palveluliiketoiminnassa viime kesänä käynnistyneiden Tekes-hankkeiden pohjalta. Neljännen session aiheena on palvelujen kehitys Venäjällä ja siihen liittyvät suomalaisen palveluviennin mahdollisuudet. Viidennessä sessiossa pohditaan miten digitaaliset palvelut synnyttävät liiketoimintaa ja hyvinvointia Suomeen.

Tapahtuman nettisivut ja ilmoittautuminen on avattu osoitteessa http://www.lut.fi/serviceday13.

Lisätietoa:
kirsimarja.blomqvist (a) lut.fi

Pin It on Pinterest