Uusia palvelututkimus-julkaisuja

FSA:n teemaryhmän palvelulogiikkaan perustuva liiketoimintamalli tuottama ”Arvonluonnin muutoksen aakkoset – Ketteryyttä asiakaskeskeisen liiketoimintamallin jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen” on nyt julkaistu suomeksi:...

Uusi kirja palveluinnovaatioista

Finnish Service Alliance vaikuttaja Marja Toivonen on editoinut kirjan palveluinnovaatiosta, joka on juuri ilmestynyt Springerin kustantamana: Service Innovation: Novel Ways of Creating Value in Actor Systems Kirjassa on mukana iso joukko alan keskeisiä guruja, mm....

Virtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamiseen

FSA:n teemaryhmä ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuorovaikutteinen johtaminen” on tuottanut kirjan ”Virtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamiseen – Näkökulmia vuorovaikutteisuuteen, toimintakykyyn ja digitaalisten ratkaisujen...

Tärkeä yhteenvetoartikkeli palveluinnovaatiotutkimuksesta

Vastikään on ilmestynyt tärkeä artikkeli palveluinnovaatiotutkimuksesta, jossa yksi kirjoittajista on FSA:n jäsen, Hankenin apulaisprofessori Christian Kowalkowski: Per Carlborg, Daniel Kindström & Christian Kowalkowski (2013). The evolution of service innovation...

Pin It on Pinterest