Liiketoiminnan mullistaminen palvelulogiikalla: Mitä hyötyjä ja miten onnistua? Tämä kysymys houkutteli noin 50 yritysedustajaa ensimmäiseen Finnish Service Alliancen yrityksille suuntamaan Round table-tapahtumaan 20.11.2013. Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa järjestetyssä tapahtumassa yritysedustajat pääsivät vaihtamaan ajatuksia siitä, miten palveluajattelun avulla voi kehittää omaa liiketoimintaansa – millä tahansa toimialalla.

RoundTableTyoskentelya

Liiketoimintamalleja tulee ja menee – miten pysyä hengissä ja menestyä? Palveluajattelun ydin on siinä, miten yritys ymmärtää asiakkaiden todellisia tarpeita ja osaa rakentaa arvolupauksensa ja liiketoimintamallinsa niiden ympärille luoden lisäarvoa yhdessä asiakkaiden ja muiden kumppanien kanssa. Avauspuheenvuorossaan ”Palvelulogiikalla Suomi nousuun” päivän teemaa valotti tilaisuuden puheenjohtaja johtaja Jyrki Koskinen IBM:ltä (Koskisen esityskalvot täällä).

Avauspuheenvuoron jälkeen esitetyt kolme valaisevaa käytännön esimerkkiä osoittivat konkreettisesti, miten palvelulogiikalla on pystytty mullistamaan liiketoimintaa eri toimialoilta. Ensin palvelujohtaja Mika Peippo esitti mielenkiintoisen esimerkin siitä, miten Flexim Security Oy on toiminut palveluliiketoiminnan edelläkävijänä turvallisuusalalla (Peipon esityskalvot täällä). Toinen esimerkki käsitteli Rocla Oyj:n onnistunutta muutosta laitemyynnistä ratkaisu- ja palveluliiketoimintaan – muutoksesta saaduista konkreettisista hyödyistä ja siihen liittyvistä haasteista kertoi johtaja Jari Valtanen (Valtasen esityskalvot täällä). Kolmas käytännön esimerkki tuli rakennusalalta toimivasta Fira Oy:sta – toimitusjohtaja Jussi Aho kertoi toimialaa muuttavan kasvuyrityksen ketterästä strategiatyöstä (Ahon esityskalvot täällä). Käytännön esimerkkien jälkeen tutkija Henri Hietala Aalto yliopistosta johdatteli osallistujat yhteisölliseen osioon alustamalla lyhyesti aiheesta ”Palvelulogiikka liiketoimintamalli-innovaatioiden ajurina” (Hietalan esityskalvot täällä).

Ryhmatoita_Canvas

Alustusten jälkeen Round table-tapahtuman pääosaan pääsivät aktiiviset yritysedustajat. He ideoivat työpajaosuudessa palveluajattelun olemusta ja sitä, miten palveluajattelu vaikuttaa yrityksen liiketoimintamalliin ja miten koko organisaatio käännetään palveluajattelun mukaiseksi. Työkaluna ja ideoinnin tukena käytettiin Finnish Service Alliancen ”Palvelulogiikka liiketoimintamalleissa” -teemaryhmässä jatkokehitettyä liiketoimintamallityökalua (Canvas-pohja täällä). Tämä alkuperäisestä Business Model Canvas-työkalusta muokattu palvelulogiikkaan paremmin sopiva malli on vaihe vaiheelta työstetty vuoden 2013 aikana kuudessa ideointityöpajassa, joihin on osallistunut useiden eri yliopistojen, korkeakoulujen, VTT:n ja Tekesin edustajia.

Liiketoimintamallityökalun jatkokehittämiseen syntyi Round table-tapahtumassa lukuisia hyviä kehittämisideoita yritysedustajien innostuneen keskustelun tuloksena. Kaikki ideat taltioitiin videolle ja valokuvin, ja ne ovat arvokasta aineistoa, kun teemaryhmä jatkaa työkalun jalostamista. Yritysten kanssa tämän aiheen pariin päästään syvemmälle seuraavassa Round table-tapahtumassa, joka on alustavasti suunniteltu järjestettävän huhtikuussa 2014 Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä FSA:n nettisivuilla ja uutiskirjeessä. Liittymällä FSA:n jäseneksi varmistat, että saat ensimmäisten joukossa tietoa uusista tapahtumista!

Round table-tapahtumaan osallistui mm. seuraavien yritysten edustajia: ABB, Advantage Engineering, Algol Technics, Insinööritoimisto Comatec, Cybercom Finland, DCI-Ratkaisut, Fira, Flexim Security, Focuslaw, Happimaa, IBM, ISS, Lancea, Lassila&Tikanoja, Petitra, Talent Vectia, Terveystalo, Vaisala, VALVE.

Pin It on Pinterest