RESER_logo

Yli 20 vuotta toimineen RESER-yhteisön (European Association for Research on Services) seuraava konferenssi järjestetään 11-13.9. 2014 Helsingissä. Järjestäjä on VTT ja paikka Finlandia-talo. RESER:n erityisvahvuus on sen monitieteisyys: se kokoaa yhteen yhteiskuntatieteiden, humanististen alojen, taloustieteen, markkinoinnin, insinööritieteiden ia monien muiden alojen edustajia vaihtamaan ajatuksia ja lisäämään ymmärrystä palvelututkimuksen haasteista. Tämän vuoden teema ”Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare”on tärkeä sekä teoreettisessa mielessä että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Teema korostaa palveluinnovaatioiden laajempaa merkitystä eli kytkentää sosiaalisiin ja systeemisiin innovaatioihin. Konferenssin rinnakkaisissa sessioissa käsitellään lisäksi mm. nopeaa kehittämistä, palvelupainotteisen logiikan merkitystä liiketoimintamalleille, uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia palveluinnovaatioille sekä kehittyvien maiden palvelututkimusta. Konferenssin key note puhujat ovat professori Stephen Vargo Havaijin yliopistosta ja professori Jon Sundbo Roskilden yliopistosta. RESER -abstraktien deadline on 11.5. Lisätiedot: www.reser2014.fi

Konferenssia edeltävinä päivinä 9.-10.9.2014 järjestetään kansainvälinen palvelututkimuksen tohtorikonsortio. Kyseessä on monitieteinen foorumi, jossa palveluja koskevien väitöskirjatutkimusten tekijät tapaavat toisiaan ja saavat töilleen palautetta ohjaajilta sekä pidemmälle ehtineiltä tutkijoilta. Tilaisuus jatkaa kunniakkaan SEM Summer Schoolin perinteitä ja siihen voivat hakeutua kaikki aktiivisesti väitöskirjaa tekevät tohtoriopiskelijat. Heillä tulee olla palveluja koskevan väitöstutkimuksen aihe tiedossaan ja tutkimussuunnitelma tehtynä. Tohtorikonsortion järjestäjänä toimii RESER-organisaation puolesta Aalto-yliopisto. Pääkonferenssiin lähetettyjä papereita voi käyttää sellaisenaan myös tohtorikonsortiossa esitettävinä papereina. Lisätiedot: http://sem.aalto.fi/en/events/reser2014_doctoral_colloquium/

Pin It on Pinterest