Muutamia SERVSIGin listoilla vastaan tulleita artikkeleita, jotka voivat kiinnostaa jäsenistöämme (linkit löytyvät sivunumeroista):

Hartmann, N. N., H. Wieland and S. L. Vargo (2018): Converging on a New Theoretical Foundation for Selling, Journal of Marketing, 82(2), pp.1-18.

Kirjoittajat, mukana myös Stephen Vargo, ovat käyneet läpi myynnin teorian tutkimusta ja luoneet sen ja palvelukeskeisen logiikan pohjalta mallin, jossa myynti nähdään toimijoiden välisenä vuorovaikutuksena, jossa tietyillä hetkillä palvelu vaihdetaan palveluun.

Fang, X. and P. Jen-Hwa Hu (2018): Top Persuader Prediction for Social Networks, MIS Quarterly, 42(1), pp.63-82.

Tutkimus selvittää tuotteiden tai palveluiden oma-aloitteisten keskeisten some-mainostajien merkitystä ja tarjoavat algoritmia, jolla heidän toimintaansa voidaan ennustaa.

Nasr, L., J. Burton and T. Gruber (2018): Developing a Deeper Understanding of Positive Customer Feedback, Journal of Services Marketing, 32(2), pp.142-160.

Työssä esitetään 40 haastattelun pohjalta väyliä henkilökohtaisen positiivisen asiakaspalautteen parempaan hyödyntämiseen, kentällä jolla usein keskitytään vain tutkimaan asiakkaiden valituksia.

Yen-Chun, C., R. Adriana Amaya and W. Wann-Yih (2017): Exploring the Determinants and Consequences of Salesperson Market Orientation Behavior: An Empirical Study in the Financial Service Industry, Journal of Service Theory and Practice, 28(2), pp.170-195.

Taiwanilaista finanssialan myyntihenkilöstöä seurannut tutkimus käsittelee paremman myyntituloksen suhdetta oppimisasenteeseen, myynnin suunnitteluun ja joustavuuteen.

Nowicki, D., B. Sauser, W. Randall and R. Lusch (2018): Service-Dominant Logic and Performance-Based Contracting: A Systems Thinking Perspective, Service Science, 10(1), pp.12-24.

Palvelukeskeisen logiikan soveltamista suorituspohjaiseen logistiikkaan, sekä systeemiajattelulla siitä saatavia kustannushyötyjä.

Ojasalo, J. and K. Ojasalo (2018): Lean Service Innovation, Service Science, 10(1), pp.25-39.

LEAN-ajattelua palveluinnovaatioissa, lähtöpisteenä yksittäisten yhteissuunnittelumenetelmien sijasta malli kokonaisprosessista ja sen riittävästä huomioimisesta.

Pin It on Pinterest