Kirja esittelee Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on parantaa kaupungin palveluja. Palvelujen kehitystyötä tehdään sekä muotoilun että verkosto- ja palvelulogiikan näkökulmista.

Kirja kuvaa erilaisia palvelumuotoilun työkaluja ja havainnollistaa niiden avulla saatavaa uutta tietoa ja ymmärrystä. Eri työkalujen käyttö ja hyödyt on kuvattu selkeästi, joten kirja antaa erinomaisen käsityksen siitä, miten palvelumuotoilua voidaan käyttää kehitystyössä.

Kirja sopii niin oppikirjaksi kuin palvelukehittäjien työn tueksi.

Jyrämä, Annukka & Mattelmäki, Tuuli. (toim.) (2015). Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin; Verkosto- ja muotoilunäkökulmia kaupungin palvelujen kehittämiseen. Aalto ARTS Boojs, Unigrafia Oy, Helsinki. ISBN 978-952-60-6059 (painettu)
ISBN 978-952-60-6060-6 (pdf)

Pin It on Pinterest