Käsikirja palvelujen tuotteistamiseen – uusi verkkosivusto julkaistaan 21.10.2014

Miten kudot monista näkemyksistä saumattoman palvelun? Miten luot elävyyttä tuotteistettuun palveluun? Miten osallistava tuotteistaminen toteutetaan käytännössä? Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoiden tuottama palvelujen tuotteistamisen käsikirja esittelee asiakaslähtöisen ja osallistavan palvelujen tuotteistamisen käytännöllisestä näkökulmasta.

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja keskittyy asiakaslähtöiseen ja osallistavaan palvelujen tuotteistamiseen. Sivusto täydentää jo olemassa olevia tuotteistamisen malleja kiinnittämällä huomiota ensisijaisesti siihen, miten palveluun osallistuvien toimijoiden kesken luodaan yhteinen ymmärrys palvelusta tuotteistamisen avulla.

Sivusto koostuu neljästä kokonaisuudesta:

  1. Tuotteistamisen kuvaus: Mitä on tuotteistaminen?
  2. Tuotteistamisen toteutus: Mikä on tuotteistamisen prosessi?
  3. Menetelmiä osallistavaan tuotteistamiseen: Miten osallistat henkilöstöä ja asiakkaita tuotteistamiseen?
  4. Esimerkkejä osallistavien menetelmien käytöstä LEAPS-projektiin osallistuneissa yrityksissä.

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja julkaistaan 21.10.2014 osoitteessa http://palveluntuotteistaminen.fi/.

Sivusto perustuu kolmivuotiseen LEAPS (Leadership in the Productisation of Services 2012-4) -tutkimusprojektin tuloksiin ja siinä kokeiltuihin osallistaviin tuotteistamisen menetelmiin. Projekti toteutettiin yhdessä Aalto-yliopiston IRIS-tutkimusryhmän, Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen ja neljän yrityksen kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin palvelujen tuotteistamisen nykytilaa, kehitettiin ja kokeiltiin osallistavia ja asiakaslähtöisiä palvelujen tuotteistamisen menetelmiä ja arvioitiin niiden toimivuutta.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Katriina Järvi, katriina.jarvi@aalto.fi, +358 50 919 5481Call: +358 50 919 5481
Professori Miia Martinsuo, miia.martinsuo@tut.fi, +358 40 849 0895Call: +358 40 849 0895
Lisätietoja projektista: http://iris.aalto.fi/en/research/current_projects/leaps/
Palvelujen tuotteistamisen käsikirja: http://palveluntuotteistaminen.fi/ (julkaistaan 21.10.2014).

Pin It on Pinterest