Viides kansainvälinen seminaari palveluarkkitehtuurista ja palvelujen modulaarisuudesta järjestetään Copenhagen Business Schoolissa Tanskassa 16-17.1. 2014. Laajennettu abstrakti (500-800 sanaa) on lähetettävä 4.11.2013 mennessä. Hyväksyttyjen abstraktien osalta varsinaisten paperien dead line on 16.12.2013. Liitteessä call for abstracts.

Service Architecture and Modularity Call for papers

Pin It on Pinterest