Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla perjantaina 23.5. olleessa kirjoituksessa nostettiin esille Finnish Service Alliance ja sen tarkoitus edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisätä sen soveltamista yrityksissä ja julkisella sektorilla. Kirjoituksessa Palvelualojen työnantajien (Palta) toimitusjohtaja Riitta Varpe haastaa kasvattamaan poikkitieteellisyyttä, yritysten ja tiedemaailman kohtaamista ja konseptien testaamista käytännössä, jotta luodaan edellytykset palveluinnovaatioiden synnylle. Varpe korostaa, että palveluinnovaatioita syntyy sekä palvelualoilla että teollisuudessa ja että yrityspalvelujen ohella kasvumahdollisuuksia on suoraan maailmanlaajuiselle kuluttajajoukolle suunnatuissa palveluissa. Lue koko kirjoitus täältä.

Palveluinnovaatioiden rooli kilpailukyvyn kannalta on suurennuslasin alla myös FSA:n Service Day-tapahtumassa Helsingissä 5.6. Paikalle on tulossa yli 120 palvelujen tulevaisuudesta kiinnostunutta. Tapahtuman teemana on Palvelumuotoilu 2020, jota käsitellään päivän aikana eri näkökulmista hyvin monella tavalla – luvassa on täysin erilainen tapahtuma, ks. ohjelma täältä.

Service Day huipentuu FSA:n Vuoden palveluteko-kilpailun voittajan julkistamiseen. Tiedossa hieno esimerkki siitä, miten palveluinnovaatiot tuovat kasvua Suomeen.

Pin It on Pinterest