Vuoden vaihteessa päättyneen Tampereen palveluinnovaatiokeskus –hankkeen loppujulkaisu ’Palveluajattelun murros – näkymiä uudistuvaan palveluun’ on ladattavissa täältä.

Lukijalle tarjotaan tiivis, poikkitieteellinen ja ajanmukainen näkemys palveluajattelusta painottaen niin liiketoimintaosaamista kuin asiakaslähtöistä julkisten palvelujen kehittämistäkin. Tampereen Palveluinnovaatiokeskus -hankkeen toiminnassa koottujen case-esimerkkien kautta avautuu konkreettisia vinkkejä ja välineitä liiketoiminnan kehittämiseen. Kirja soveltuukin erityisesti henkilöille, jotka haluavat haastaa organisaationsa uudistumaan, kehittymään ja luomaan tulosta palveluajattelun avulla.

Kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston eri tieteenalojen asiantuntijoita.

Rintamäki, Timo & Tienhaara, Piia (toim). (2014). Palveluajattelun murros – näkymiä uudistuvaan palveluun. Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9436-9

Pin It on Pinterest