Espoolainen yritys Work Pilots Oy on valittu Vuoden palveluteko 2017 -palkinnon saajaksi. Neljättä kertaa jaettavan palkinnon myönsi suomalaista palvelututkimusta ja sen soveltamista yrityksissä ja yhteiskunnassa
edistävä Finnish Service Alliance -yhdistys.

Vuosittain jaettavalla palkinnolla Finnish Service Alliance haluaa nostaa esille menestyksekkäitä palvelujen uudistajia ja korostaa palveluinnovaatioiden merkitystä yhteiskunnalle ja yritysten menestymiselle. Kehittyneissä maissa palveluinnovaatiot ovat kansantalouden kasvun tärkein tekijä. Erityisesti palveluinnovaatiot vaativat asiakkaiden todellisten toiveiden ja haluamien kuuntelemista. Palvelujen ja innovaatioiden kehittäjät tietävät, että pelkkien asiakastyytyväisyystutkimusten, palautteiden tai vaatimuslistojen keruu ei enää riitä, jos halutaan tavoitella syvällistä asiakasymmärrystä.

WorkPilotsin avulla kuka tahansa (yritys, organisaatio, yksityishenkilö) voi antaa nuorille lyhytkestoisia työkeikkoja, kertovat palkitut Eija Kiviranta ja Jari Raitanen. Palvelu on suunniteltu yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa ja toimii sekä mobiilisti että verkossa. Keikkatöillä nuori voi näyttää osaamisensa ja saa arvokasta palautetta, mikä auttaa löytämään omia vahvuuksia ja suuntaa työelämässä. WorkPilots erottautuu muista eurooppalaisista keikkatyöalustoista sillä, että vahvat arvot, vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat olleet toiminnan keskiössä alusta alkaen. Alustalla on jo mukana n 20 kuntaa, yli 200 järjestöä ja säätiötä sekä lukuisia erikokoisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. WorkPilots on parhaillaan kansainvälistymässä ruotsalaisten ja englantilaisten pilottihankkeiden myötä.

WorkPilots on osoittanut reilun kahden vuoden olemassa olonsa aikana, että ”Yksikin keikka voi muuttaa nuoren elämän”.

Finnish Service Alliance palkitsee vuosittain myös Vuoden palvelututkielman ja Vuoden palveluaiheisen väitöskirjan. Tänä vuonna palkitut ovat Laurean Service Innovation and Design -ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Susanna Turunen opinnäytetyönään ”Designing a Digital Wellbeing Service Concept for Families with Children” sekä Aalto-yliopiston DI Heidi Korhonen, väitöksellään Customer Orientation in Industrial Service Innovation – Deepening the Understanding on Customers, Needs, Involvement, and Value. Vuoden palveluteko, palvelututkielma sekä palveluaiheinen väitöskirja -palkinnot luovutettiin maanantaina 20.11.2017 Svenska Handelshögskolan, Hankenin tiloissa Finnish Service Alliancen tilaisuudessa.

Vuoden palveluteko-kilpailun voittajaehdotukset tulivat laajalta yleisöltä toukokuun ja lokakuun aikana 2017. Palkitut valitsi FSA:n hallituksen puolesta erityinen palkitsemisryhmä, jossa oli mukana sekä yritysten että tutkimuslaitosten ja yliopiston edustajat.

Oalkitesmistilaisuus oli marraskuussa 2017.

Lisätietoja:
Leena Alakoski, ETT / PhD, Finnish Service Alliance, 050 5908 999

Pin It on Pinterest