nsd1

Kolmatta kertaa Oulussa järjestetty Northern Service Day oli jälleen loppuunmyyty. Yli 200 pohjoissuomalaista palveluekosysteemin tekijää oli mukana miettimässä miten elämyksellisyydellä erottaudutaan globaalissa kilpailussa.

Kun tavoitteena on saada aikaan palveluja ja ratkaisuja, jotka koetaan arvokkaiksi juuri elämyksellisyyden kautta, rakentava vuorovaikutus korostuu (Jouko Myllyoja, VTT). Lähestymismahdollisuuksina esitettiin sekä pelilogiikka (Tony Manninen, LudoCraft) että taide (Antti Kairakari, Whatevergroup). Aidon, henkilöityneen palvelun merkitystä korostamalla (Heini Tuorila, Haltian), voi pienikin tekijä pärjätä globaalisti (Tommi Uhari, Uros). Omien prosessien ymmärtämistä asiakkaan prosessien tukemisessa ei myöskään voi väheksyä (Jari Moilanen, Nokia). Skaalautuvan bisneksen rakentamiseen tarvitaan digitaalisuutta ja tiedon parempaa käyttöä (Juhani Heikka, Oulun kaupunki).

nsd3

Kuten loppuyhteenvedossa sanottiin, tarvitaan yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä (Marja Toivonen ja Katri Kallio, VTT). Osallistujilla olikin mahdollisuus kokeilla tähän tähtääviä eri menetelmiä, ratkaisuja ja osaamista ständeillä. Ja kun bisneksen tekemisestä puhutaan, esiteltiin myös yrittäjyyttä ja startuppeja tukevaa toimintaa.

nsd2

Northern Service Dayn järjestävät BusinessOulu, Lapin yliopisto, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto sekä Tekes ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tapahtuman kokoaa yhteen Finnish Service Alliance, valtakunnallinen palveluliiketoiminnan ja -tutkimuksen yhteisö.

Pin It on Pinterest