Euroopan komission korkean tason asiantuntijaryhmä korostaa 9.4.2014 jätetyssä loppuraportissaan liike-elämän palvelujen keskeistä merkitystä Euroopan kilpailukyvylle ja esittää sen vuoksi että näiden palvelujen tulisi olla vahvasti esillä Eurooppa 2020 strategiassa. Liike-elämän palvelut, jotka tukevat asiakasorganisaatioitaan teknisissä, markkinoinnillisissa, taloudellisissa, lainopillisissa ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä samoin kuin infrastruktuurin ylläpidossa, ovat olennainen osa tuotannollisia arvoketjuja. Näiden palvelujen hankintaan liittyvässä osaamisessa on kuitenkin puutteita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja tätä osaamista tulisi vahvistaa sekä kansallisin että yleiseurooppalaisin toimenpitein.

Liike-elämän palveluja käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän käynnistivät EU-komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani ja komisaari Michel Barnier maaliskuussa 2013, tavoitteena määritellä keskeisiä eurooppalaisia politiikkatoimia tällä talouden sektorilla. Ryhmän puheenjohtajana toimi professori Carlo Secchi Bocconin yliopistosta Italiasta ja ryhmän työhön osallistui niin tutkimuslaitosten kuin yritysten edustajia. Ryhmän työskenteli viidessä alaryhmässä, joista innovaatioita käsitelleen alaryhmän puheenjohtajana toimi tutkimusprofessori Marja Toivonen VTT:ltä.

Ryhmän loppuraportti ja tietoa ryhmän työstä löytyy osoitteessa http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/hlg-business-services/index_en.htm
Ryhmän tekemät suositukset löytyvät osoitteesta http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-265_en.htm

Pin It on Pinterest