Työterveys Helsinki voittajana

              

Service Day 30.11.2020, tiivistelmä Esa Tuomisen esityksestä

HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA AINEISTO

Lääkäriliiton laatupalkintokilpailun voittajia käsittelevä tutkimus tehtiin syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Tutkimuksen suorittivat Finnish Service Alliancen tutkijat yhteistyössä Laatukeskuksen, Sosiaalialan Osaamiskeskusten johtajien ja Lääkäriliiton kanssa. Tavoitteeksi asetettiin, että tutkimustulokset julkistetaan Finnish Service Alliancen Service Day seminaarissa 2020. Osatavoitteeksi asetettiin jo suunnitteluvaiheessa, että tutkimustuloksia pyritään myöhemmin hyödyntämään organisaatioiden kehittämistoiminnassa ja benchmarking-toiminnassa.

Kokonaistutkimuksen vuosien 2000–2019 voittajista teki Sirpa Impinen. Itse tein tutkimuksen moninkertaisesta laatupalkintokilpailujen voittajasta Helsinki Työterveydestä. Raportoin Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halilan ja Helsinki Työterveyden ylilääkäri Eeva Maija Tuovisen haastattelut. Raportti on ”Laadunhallinnalla koronakriisin testaamaa resilienssiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, Lääkäriliiton laatupalkintokilpailu kirittäjänä, Työterveys Helsinki voittajana” (24.7.2020).

Dosentti Hannu Halila piti tärkeänä, että ”voittajien toiminnan seurantaan kehitetään malli, jonka avulla tulkitaan jatkuvaa parantamista”. Hän piti tärkeänä myös henkilöstön osallistamista kehittämistoimiin. ”Otetaan koko henkilökunta heti uudistusten suunnitteluun mukaan, niin kyllä muutos onnistuu.” Hän korosti ryhmäkoon merkitystä. ”Asiat pitää käsitellä ja pohtia työpajoissa, jotka ovat riittävän pieniä niin, että kaikki voivat osallistua keskusteluprosessiin.”

Ylilääkäri Eeva Maija Tuovisen haastattelussa nousi esille monta tärkeää havaintoa ja kehittämiskohdetta. ”NPS-mittarissa havaittu notkahdus vuosina 2016–2017 sai aikaan pohdinnan, jonka seurauksena päätimme organisoida koko henkilökuntaa koskevan valmennusohjelman, jonka tavoitteena oli jyrkästi parantaa asiakaskeskeistä palvelua.” Hän piti valtuuttamista tärkeänä asiana. ”Kyllä me olemme kehittäneet ja parantaneet valtuuttamista tässä organisaatiossa. Arvostan itseohjautuvuutta ja vastuun ottamista. Olemme saaneet aikaan jopa lainsäädännöllisiä muutoksia – yhtenä esimerkkinä työfysioterapeuttien suoravastaanotto.”

AINEISTOON PERUSTUVAT JOHTOPÄÄTÖKSET

Aineiston perusteella olen paikantanut seuraavat johtopäätökset:

  1. Laatutyön filosofia: Jaettu yhteinen visio ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen.
  2. Hyvä johtaminen: Arvosta, kuuntele ja anna palautetta.
  3. Työkulttuuri ja työhyvinvointi: Henkilöstövoimavarojen suhteen resilientti organisaatio.
  4. Esimiestyö: Rakenna kehittämiseen pienet työpajat ja kehitä tiimityölle omat sovellukset.
  5. Jatkuvan parantamisen draiverit: Hyvä johtaminen ja työilmapiiri sekä vertailuoppiminen.
  6. Asiakaskokemus: Mittaa, mittaa, mittaa, tulkitse ja paranna – ja mittaa.
  7. Yhteistyö hallintoon lukeutuvien poliitikkojen kanssa. Rakenna vahva luottamus.

FT Esa A.O. Tuominen, FSA, hall. pj.

Pin It on Pinterest