Open access journal Technology Innovation Management Review julkaisee kaksoisnumeron palveluinnovaatiotutkimuksesta huhti-toukokuussa 2014. Huhtikuun numero on jo ilmestynyt ja on luettavissa osoitteessa http://timreview.ca/issue/2014/april. Vierailevina editoreina ovat Marja Toivonen (VTT), Risto Rajala (Aalto yliopisto) ja Mika Westerlund (Carletonin yliopisto, Kanada).

Huhtikuun numeron aloittaa aihetta koskeva kirjallisuuskatsaus jossa tarkastellaan palveluinnovaatiotutkimuksen lähestymistapoja käyttäen tunnettua kolmijakoa ”assimilaatio – demarkaatio – synteesi”. Toisessa artikkelissa verrataan T&K -pohjaista innovaatiotoimintaa käyttäjä- ja työntekijälähtöiseen innovaatiotoimintaan, näkökulmana on erityisesti innovaatioiden radikaalisuus. Kolmas artikkeli analysoi sosiaalisen median välineiden käyttöä arvon yhteisluontiin ja käyttöarvoa koskevan tiedon hankkimiseen. Myös neljäs artikkeli käsittelee sosiaalista mediaa: se tutkii miten paikalliset pienet yritykset voivat kilpailla isompien kanssa sähköisten välineiden kautta tapahtuvassa markkinoinnissa. Viimeisessä artikkelissa on kansainvälinen näkökulma; siinä kuvataan suomalaisten KIBS-yrityksen etabloitumista Kiinan markkinoille ja tapaa löytää menestyksellinen paikka arvoketjussa näillä markkinoilla.

Toukokuun numeroon tulee sisältymään toinen artikkeli koskien ajankohtaista teemaa Kiinan markkinoista – tämä artikkeli käsittelee Kiinan peliteollisuutta ja siihen liittyvää palveluinnovaatiotoimintaa. Lisäksi numerossa käsitellään mm. sitä miten palvelupainotteinen logiikka (service-dominant logic) mahdollistaa uudentyyppistä innovaatiotoimintaa teollisessa yrityksessä. Numeroon sisältyy myös metodinen artikkeli, joka analysoi kyselymenetelmän käyttömahdollisuuksia palveluinnovaatiotutkimuksessa.

Pin It on Pinterest