Finnish Service Alliancen vuosikokous valitsi kesäkuussa 2019 uuden hallituksen, jonka kokoonpano löytyy www.servicealliance.fi.

Uutena hallituksen puheenjohtajana organisoin hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 19.8.2019 pohdinnan, jossa kävimme pienryhmissä läpi yhdistyksen tavoitteita sekä yhteistoiminnallisen kehittämisen mahdollisia painopistealueita.

Uhkista mahdollisuuksiksi

FSA:n selkeitä vahvuuksia on vahva tutkimuspanos; jäsenistön tietämisen taso on huima! Jäsenistössä on motivoituneita ja innostuneita toimijoita, Service Day on jo vakiintunut brändi ja gradu- ja väikkäripalkinnot tuovat huomiota tutkimustietoon sekä lisäävät FSA-kansan keskinäistä vuorovaikutusta. Ongelmaksi keskusteluissa nousi tavoitteellisuuden puuttuminen; tavoiteasetanta ei ole ollut selkeää. Lisäksi yhdistyksen rahoituksellinen asema on heikko. Pohdittiin myös sitä, että Service Dayllä on paljon kilpailua. Siksi tarvitaan erinomainen idea, toimintasuunnitelma ja budjetti. Uhkina ovat myös sisäpiiriytyminen, jäsenistön hiipuminen ja kumppanuuksien rapistuminen.

Mahdollisuudet ovat rajattomat, kunhan ensin mietitään ja sitten toimitaan oikein. On asetettava selkeät tavoitteet ja kerrottava asioista laajalti. Palvelumuotoilulla on Suomessa edessään huikea tulevaisuus. Uuden tiedon luomisella ja yhteiskunnallisesti merkittävällä, vaikuttavuutta ja laatua kuvaavan mittariston kehittämisellä on edessä hienot ajat. Tiedolla johtamisen aikakausi häämöttää jo usvan takaa!

Tavoitteet

Yhdistyksen keskeinen tavoite on palvelututkimuksen hyödyntäminen ja ekosysteemin luominen. Keskeistä on rakentaa yhteiset verkostot, joissa tunnistetaan tavoitteet ja luodaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. On myös kirkastettava roolit! Lisäksi on järjestettävä tilaisuuksia, joissa tuodaan yhteen alueellisia ekosysteemin toimijoita. Ekosysteemiä ei ajatella projektina, vaan FSA toimii ikään kuin ”törmäyttäjänä”.

Osatavoitteet ja painopistealueet

FSA:n hallituksen johtoryhmä käsitteli hallituksen pohdintoja kokouksessaan 10.9. ja päätti, että yhdeksi painopistealueeksi valitaan nyt sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallitus perusti kokouksessaan myös kehittämisjaostoja. Yhden jaoston tehtäväksi asetettiin palvelututkimuksen ja palvelumuotoilun tulosten soveltaminen julkisyhteisöissä. Hallituksesta tähän jaostoon valittiin allekirjoittanut, Marko Kesti ja Jonna Heliskoski sekä entiset hallituksen jäsenet Pia Tamminen ja Katri Ojasalo sekä FSA teemaryhmän sosiaali- ja terveyspalvelut jäsen Pirkko Nykänen. Tämä jaosto keskittyy aluksi sosiaali- ja terveyspalveluihin.

FSA-teemaryhmä sosiaali- ja terveyspalvelujen vuorovaikutteinen johtaminen on työstänyt kolmatta työkirjaansa Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa jo kolmatta vuotta. Työkirjaan haetaan uutta tutkimustietoa mm. Lääkäriliiton Laatuneuvoston Laatupalkinnon voittaneista organisaatioista sekä Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien organisoimista tutkimushankkeista. Tähän yhteistoiminnalliseen, pitkäjänteiseen suunnitteluprosessiin palataan myöhemmin.

Edellä mainitun FSA-teemaryhmän nuorempi jäsen vuodesta 2015 lähtien, Tampereen yliopistollisen sairaalan kehitysyhtiön Finnmedi Oy:n kehitysjohtaja DI Marika Järvinen sai juuri valmiiksi palvelumuotoiluun liittyvän gradunsa (Co-Creating an in-house service concept for boosting innovation and development, Laurea 2019). Marikan tutkimuskysymys on ajankohtainen: dynaamiset kyvykkyydet erityisesti soteorganisaation toimintaympäristössä. Marika pohtii työyhteisön DNA:n kehitysprosessia. Jos sinulla on kiirus, niin kuin on! niin katso edes

  • sivulta 17 ”Organizational capabilities needed to enhance innovation from the service innovation and development capabilities point of view”
  • sivulta 20 käsitteet ”An individuals functional competence/an organizations core competence/an individual’s leadership ability/an organization’s capabilities”

Service Day toukokuussa

FSA:n hallitus keskusteli kokouksessaan 19.11. tavoitteiden toteuttamiseen liittyvistä konkreettisista toimenpiteistä ja päätti, että seuraava SERVICE DAY ON keskiviikkona 13.5.2020. Viimeistään silloin kuulemme, missä päin FSA juuri nyt törmäyttää – ja ketä ja mitä. FSA:n jäseneksi – meidän iloiseen porukkaan – kannattaa tulla heti! Jäsenmaksu on kilpailukykyinen – 30 € ja opiskelijat 15 €; yritykset ja yhteisöt 500 €. Tutustu tieteellisiin artikkeleihimme – blogeihimme – ja kirjoita meille ideasi. Vuorovaikuta!

Puheenjohtaja, FT Esa A. O. Tuominen

Pin It on Pinterest