Finnish Service Alliancen ensimmäinen vuosikokous pidettiin 2.5.2013. Kokouksen aluksi kuultiin kaksi yrityspuheenvuoroa: yhdistyksen ensimmäiseltä yhteisöjäseneltä Flexim Securitylta ja yhdistyksen ensimmäiseltä sponsorilta ABB Marinelta. Palvelujohtaja Mika Peippo kertoi Flexim Securityn pyrkivän haastamaan turvallisuusalan toimijat alan uudistamiseen palvelukehityksen avulla. FSA:n kautta Flexim odottaa löytävänsä verkostokumppaneita niin tieteen kuin käytännön toimijoiden parista sekä viimeisintä palveluja koskevaa tietoutta ja asiantuntijaosaamista kehityshankkeisiin. Business Development Manager Richard Windischhofer ABB Marinelta korosti strategisen ajattelun tärkeyttä ratkaisuliiketoiminnassa, johon palvelukehitys nykyään usein kytkeytyy teollisissa yrityksissä: on tärkeää olla selvillä millä aikavälillä tuotekehitys tuottaa konkreettista hyötyä. Hän painotti myös että tutkijoiden tulisi tulla vielä nykyistäkin lähemmäksi käytännön kysymyksiä yrityksissä.

Kokouksessa käytiin läpi FSA:n toimintakertomus lokakuussa 2012 tapahtuneesta perustamiskokouksesta lähtien. Todettiin että jäsenmäärä on kasvanut nopeasti, huhtikuun 2013 lopussa yhdistyksellä oli 112 henkilöjäsentä ja 11 yhteisöjäsentä. Kaikilla viidellä painopisteeksi asetetulla toiminta-alueella on saatu aikaan näkyviä tuloksia. Erityisen ilahduttavaa on ollut jäsenistön aktiivisuus eri puolilla maata, joka on konkretisoitunut toteutetuissa ja tulevissa tapahtumissa Oulussa ja Lappeenrannassa. Myös kahden SIG-ryhmän käynnistyminen käyttäjälähtöisiin palveluinnovaatioihin ja liiketoimintamalleihin liittyen on ollut merkittävää ja tulee palvelemaan niin tutkijoita kuin käytännön toimijoita.

Loppuvuoden toimintasuunnitelmassa korostettiin aktiivista yhteydenpitoa jäsenistön kesken ja erityisesti tutkijoiden ja yritysten välisen yhteydenpidon tiivistämistä. Jälkimmäistä tarkoitusta palvelemaan päätettiin aloittaa round table – toiminta syksyllä 2013. Alueellista toimintaa päätettiin lisätä järjestämällä mm. yritysten isännöimiä keskustelutilaisuuksia joko SIG-ryhmien tai yksittäisten projektikonsortioiden toimesta. Päätettiin myös hyödyntää entistä tehokkaammin eri yliopistoissa tapahtuvia kansainvälisesti tunnettujen palvelututkijoiden vierailuja rakentamalla näiden ympärille avoimia tilaisuuksia aina kun vain mahdollista.

Pin It on Pinterest