Finnish Service Alliancen vuoden 2019 kilpailujen palkitsemistilaisuus järjestettiin maanantaina 25.11.2019 Aalto yliopiston tiloissa Harald Herlin Oppimiskeskuksessa.

Ennen palkintojen jakoa kuultiin mielenkiintoiset alustukset.

Key note: Anu Helkkula – Palvelumuotoilun arkkityypit 

Key note -puhujana oli Hankenin Anu Helkkula. Anu puhui otsikolla Palvelumuotoilun arkkityypit ja niiden yhteinen panos arvonluonnissa. Alustuksessa Anu kävi läpi Palvelumuotoilun kehitysvaiheita ja  niiden takana lymyäviä filosofioita.  

Alustus viritti vilkkaan keskustelun alustajan ja osanottajien välille.  

Työsuojelurahaston tarjoama rahoitus – Mikael Saarinen 

Seuraavana esiintyi Työsuojelurahaston Mikael Saarinen aiheenaan Työsuojelurahaston tarjoama rahoitus palveluiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Työsuojelurahastolla on tarjota rahoitusta niin palvelujen tutkimukseen kuin opinnäytetöihin ja kehittämisprojekteihin. Yhteisiä jatkohankkeita FSA:n ja Työsuojelurahaston välille viriteltiin. 

Palkintojen jako 

Sitten palkintojen jakoon! Palkinnot jaettiin kolmessa sarjassa: Vuoden palveluteko, Vuoden palvelututkielma  ja Vuoden palveluaiheinen väitöskirja 

Vuoden palveluteko – Helsinki Seagulls, Toni Leppänen 

Osanottajia sarjassa oli laajalla skaalalla kaupallisista palveluista (mm. myrkytön, digi- ja IoT-työkaluja hyödyntävä Anticimexin SMART-tuholaistorjunta, laivahenkilökunnan työtaitojen kehittäminen teatterin keinoin – TheatreWorks) julkisiin ja yleishyödyllisiin (Luonnonperintosäätiön ”Osta pala ikimetsää”). 

Sarjan voittajan palkittiin Helsinki Seagulls: Urheiluseuran kausikortti lainattavaksi kirjastoon. Palkinnon vastaanotti urheilutoimenjohtaja Toni Leppänen, joka on tämän nopeasti leviävän idean isä.

Palkintolautakunta arvosti palvelussa erityisesti näitä ominaisuuksia: Palvelu on yhteisöllisyyttä lisäävä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä. Palvelu, joka on nopeasti levinnyt best practicena muille palveluntuottajille.

Palvelu on lanseerattu syyskuussa ja nyt jo samaa ajatusta ovat hyödyntäneet lukuisat urheiluseurat – ja myös kulttuurilaitokset. Palvelusta voi lukea lisää tuolta: https://yle.fi/uutiset/3-11043373  

Palvelututkielma -sarjassa jaettiin voittajan palkinto ja kunniamaininta.  

Vuoden palvelututkielma – kunniamaininta Marika Järvinen 

Kunniamaininnan sai Marika Järvinen tutkielmastaan Co-creating an in-house service concept for boosting innovation and development. Marikan työ on luettavissa tuolla: https://www.theseus.fi/handle/10024/160840  

Vuoden palvelututkielma – voittaja Ivan Fesenko 

Tutkielma-sarjan voittajana palkittiin Ivan Fesenko, työstään: Sensory dimension of tourist experiencescape: role of sounds in winter husky dog-sledding experiences in Finnish Lapland 

Ivan on vienyt eteenpäin  Lapin elämysseikkailujen kehittämiseen analyyttisiä, äänimaailman suunnittelun työkaluja.  Ivanin tutkielma on tuolla: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63738  

Vuoden palveluaiheinen väitöskirja – Lobna Hassan 

Väitöskirja-sarjassa palkittiin Lobna Hassan väitöskirjastaan Means to Gameful Ends: How to design and develop gamification.  Lobna piti mielenkiintoisen esityksen pelillistämisen hyödyistä ja käyttöalueista.

Lobnan väitöskirja on tuolla: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/198994  

Palkitut ryhmäkuvassa:  

Vasemmalta Ivan Fesenko, Marika Järvinen, Lobna Hassan, Toni Leppänen.  

Pin It on Pinterest