Service Day -seminaari

9.11.2022 klo 09:00 - 15:00
KOHTI HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ Joustavat sotepalvelut lapsuudesta työelämään ja vanhuspalveluihin   Finnish Service…

Mikä on Finnish Service Alliance?

The Finnish Service Alliance ry

The Finnish Service Alliance ry on perustettu 23.10.2012. Aloitteen tekijöinä oli joukko palvelututkimuksen ja palveluja koskevan opetuksen asiantuntijoita Aalto-yliopistolta, Hankenilta ja VTT:ltä. Perustamiskokoukseen osallistui noin 150 henkilöä eri puolilta Suomea. Edustajia oli niin yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja tutkimuslaitoksista kuin yrityksistä ja julkisista organisaatioistakin.

Finnish Service Alliancen (FSA) tarkoituksena on edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisätä sen soveltamismahdollisuuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa.

Yhdistys myötävaikuttaa osaltaan palveluyhteiskunnan kehittymiseen ja parantaa palvelututkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yhdistys edistää alan tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tekee suomalaisen palvelututkimuksen saavutuksia kansainvälisesti tunnetuksi.

Yhdistyksen toiminta kehittyy jatkuvasti jäsenistön aloitteiden pohjalta ja yhteisten voimavarojen kasvaessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ja sen jäsenet järjestävät tilaisuuksia, tuottavat julkaisuja ja tiedottavat toiminnastaan sekä jakavat palveluihin liittyvää kokemusperäistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä yksityishenkilöt että yhteisöt.

Säännöt

Yhdistyksen säännöt on luettavissa erillisestä tiedostosta.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet:

Esa Tuominen (puheenjohtaja)

Marko Kesti (varapuheenjohtaja)

Piia Tamminen (varapuheenjohtaja)

Päivi Mantere (sihteeri)

Jonna Heliskoski (rahastonhoitaja)

Eveliina Saari

Leena Kanerva

Vesa Salminen

 

Varajäsenet:

Juha Hulkkonen

Marika Järvinen

Heidi Korhonen

Mervi Rajahonka

Katariina Lahtinen

Juha Ruuska

Liisa Poikolainen (tiedottaja)

Liity jäseneksi

Henkilöjäsenyys

Henkilöjäsenilleen FSA antaa mahdollisuuden verkottua kansallisesti palveluista kiinnostuneiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi henkilöjäseniksi liittyneiden on mahdollista osallistua yhdistyksen toimintaan eri tavoin, esimerkiksi teemaryhmien (SIG) jäseninä, alueellisten toimintaryhmien kautta tai järjestämällä seminaareja ja muita tapahtumia yhdistyksen piirissä.

Lue lisää liittymisestä

Liittyminen henkilöjäseneksi

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Erityisen ansioitunut henkilö voidaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Jäsenyys vahvistuu kun jäsenmaksu on maksettu.

Jäsenmaksu

Henkilöjäsenen vuosittaisen jäsenmaksun suuruus on 30 euroa, sisältäen Service Dayn (alv 0%) ja opiskelijajäsenen 15 euroa (alv 0%). Voit maksaa jäsenyyden myös suoraan The Finnish Service Alliancen tilille FI79 7997 7997 1047 37, BIC HOLVFIHH. 

Yhteisöjäsenyys

Yhteisöjäsenet saavat näkyvyyttä yhdistyksen viestinnässä. Organisaation nimi ja logo tulevat yhdistyksen www-sivustolle. Yhteisöjäsen voi myös käyttää FSA:n logoa omassa sidosryhmäviestinnässään. Lisäksi yhteisöjäsenillä on mahdollisuus saada erityistä huomiota FSA:n tilaisuuksien yhteydessä. Erityisistä sponsorointijärjestelyistä, kuten näkyvyydestä tapahtumissa, tulee kuitenkin sopia yhdistyksen kanssa erikseen.

Lue lisää liittymisestä

Liittyminen yhteisöjäseneksi

Yhdistykseen voidaan hyväksyä yhteisö jäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta tai haluaa tukea sitä. Jäsenyys vahvistuu kun jäsenmaksu on maksettu.

Jäsenmaksu

Yhteisöjäsenen jäsenmaksun suuruus on 500 euroa (alv 0%).

Pin It on Pinterest