Toiminta

Keskeiset aktiviteetit

Yhteiseksi se mitä osaamme ja tiedämme
Aihe- ja aluekohtaiset seminaarit ja tapahtumat, joissa tehdään tunnetuksi tutkimusprojektien toimintaa ja tuloksia ja pyritään tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyöllä vastaamaan palveluihin liittyviin tieteellisiin, liiketoiminnallisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Päätapahtuma ja medianäkyvyys
Vuosittainen päätapahtuma The Service Day kokoaa yhteen palvelututkijoiden ja asiantuntijoiden yhteisön. Sen yhteydessä järjestetään aktiivista tiedotusta palvelututkimuksesta ja innovatiivisista käytännöistä. Lue lisää…

Suomalainen palvelututkimus näkyväksi kansainvälisesti
Tehokkaat yhteydet ulkomaisiin yliopistoihin ja palvelualan toimijoihin, jotta suomalainen palvelututkimus saadaan entistä tunnetummaksi ja vastavuoroisesti opitaan kansainvälisestä tutkimuksesta ja käytännöistä.

Tutkijoiden ja yritysten yhteistyön tiivistäminen
Käytännön asiantuntijat tutkijoiden sparrauskumppaneina, jotta tutkimuksen sovellettavuus paranee. Tutkijoiden piirissä kokeneemmat tutkijat nuorempien apuna (väitösohjaajien löytäminen, ”epäviralliset review-prosessit”). Lue lisää…

Palvelututkimuksen sisällöllinen kehittäminen teemaryhmissä
Pidempiaikaiset työryhmät, jotka keskittyvät tiettyyn aihepiiriin pyrkien mm. yhteiskirjoittamiseen ja uusien monialaisten tutkimusprojektien käynnistämiseen. Lue lisää…