Välkommen

Vad är Finnish Service Alliance?

Finnish Service Alliance (FSA)  är en i oktober 2012 grundad förening, vars avsikt är att befrämja den finska serviceforskningen samt öka dess tillämpningsmöjligheter i företag och offentliga organisationer.

Företaget stärker utvecklingen av servicesamhället och förbättrar serviceforskningens samhälleliga påverkan.

Företaget befrämjar samarbetet och informationsutbytet mellan forskare i branschen och praktiska sakkunnare, samt gör den finska serviceforskningens prestationer kända internationellt.

Företagets verksamhet utvecklas ständigt med medlemmarnas initiativ som grund samtidigt som den gemensamma potentialen växer.

För att förvekliga sina avsikter ordnar företaget och dess medlemmar tillställningar,  producerar publikationer och informerar om sin verksamhet samt delar med sig av serviceförknippat empirisk och forskningsbaserad information.